DATAINZICHTRENDEMENT

Wij zijn WagenPartners, betrokken specialisten die maximaal rendement uit uw wagenpark garanderen. Onze slimme software geeft ons real-time inzicht in alle aspecten van uw wagenparkbeheer, dat wij gebruiken om continu bij te sturen. Zo realiseren we het maximale resultaat.

Onze unieke werkwijze

Onze Diensten
voor het MKB

U steekt veel tijd en energie in uw organisatie, dat is de reden dat uw organisatie succesvol is. Wij steken veel tijd en energie in het wagenparkbeheer voor onze klanten. Dat is de reden dat voor hen de kosten dalen en medewerkerstevredenheid stijgt. Wilt u de volgende stap zetten in professionalisering van uw organisatie? Wij denken graag met u mee!

Dienst

Opstellen autoregeling

meer informatie

Samen met u bepalen wij de wensen en eisen die u stelt aan de nieuwe autoregelingen. Van sterk sturend en kostenbesparend tot meer vrijheid en ruime secundaire arbeids- voorwaarden. Wij adviseren de juiste autokeuze en overige mobiliteitsoplossingen. Aan de hand hiervan stellen wij de nieuwe autoregeling op.

Dienst

Wagenpark advies

meer informatie

Onze QuickScan geeft een helder beeld van waar u nu staat met het wagenparkbeheer en waar verbeterpunten liggen. Aan deze QuickScan zijn geen kosten verbonden! Met de uitkomst van de QuickScan bepaalt u of wij u met advies op maat kunnen ondersteunen.

Dienst

Wagenparkbeheer

meer informatie

Wij zorgen met onze geavanceerde software dat uw kosten niet onnodig hoog oplopen gedurende het gehele contract. Dit doen we door facturen te controleren (automatisch) en door proactief te letten op afwijkingen in de kilometrages en brandstofverbruik.

Klantverhalen

“De implementatie is in volle gang. WagenPartners heeft aangetoond procesmatig te kunnen werken, helder te kunnen communiceren en doelstellingen te kunnen behalen.”